Madárgyűrűzés, vonuláskutatás

   A madárgyűrűzés kezdetektől fogva meghatározó tevékenysége volt egyesületünknek. Több, mint tíz éven át használt gyűrűzőközpont volt Kőszegdoroszlón a Kilingi-domb, Szombathelyen a Kámoni Arborétum és a Bogáti fasor. Az egyéní gyűrűzések mellett a madarak nagyobb számú befogása és jelölése érdekében 1981 óta 7-14 napos madárgyűrűző és természetkutató táborokat szervezünk, melyekben a gyűrűzésen kívül az adott terület növény és állatvilágát is felmérjük.
   Tömördön 1984-től kezdetben nyáron majd tavasszal és ősszel is gyűrűzőtáborok voltak, 1998-ban a Tömördi madárvártán hat hetes folyamatos madárgyűrűzéssel bekapcsolódtunk az országos Actio Hungarica vonuláskutatási programba (táborvezető: Bánhidi Péter). 2000-ben  13 hetes, de terveink szerint 2001-ben már 15 hétig fog tartani a megye legnagyobb szabású gyűrűző munkája. A tavalyi 13 hetes táborban 72 faj 4576 példányát láttuk el gyűrűvel. A gyűrűzők heti váltásban dolgoznak, az ő segítségükre alkalmazunk egy polgári szolgálatost. Aktív tagjaink is nagy számban vettek részt nem csak a hétvégi, hanem a hét közbeni munkában is.
   Néhány visszafogási adat a Tömördön befogott madarakról:
 

Gyűrű Faj Gy. helye Gy. ideje Megkerülés M. helye Táv Eltelt idő
973040 vörösbegy Tömörd 83.09.24. 84.04.29. Csehszlovákia 158 km 217 nap
221151 énekes rigó Tömörd 83.10.29. 84.01.15. Franciaország 894 km 78 nap
228551 fekete rigó Tömörd 85.10.12. 85.11.02. Olaszország 609 km 29 nap
1EE05915 nádi sármány Svédország 94.09.26. 94.10.27. Tömörd 1839 km 31 nap
K86812 nádi sármány Tömörd 95.09.24. 96.10.20. Horvátország 327 km 392 nap

   1993-tól rendszeresen minden év nyrán gyűrűző tábor működik még Horvátnádalján, valamint 1992-től Szarvaskenden.