Orientációs vizsgálatok Tömördön és Sumonyban

   2001-ben két helyszínen megkezdtük a Busse-féle orientációs vizsgálatokat, melyekről a Cinege 7. számában egy cikk jelent meg. Az itt megadott ábrák a cikk kiegészítése céljából készültek. Bővebb információ itt kérhető.
   Tömördön 2001.08.15-10.22-ig 11 fajról gyűjtöttek adatokat Lepold Ágnes és Ruff Andrea vezetésével
(Aktív: a vizsgálat alatt legalább 20 karcolást tett, ezek adataiból készültek az ábrák!):
 

Faj Összesen Aktív   
Vörösbegy (Erithacus rubecula) 37 35
Sárgafejű királyka (Regulus regulus) 33 31
Barátposzáta (Sylvia atricapilla)  29 29
Kormos légykapó (Ficedula hypoleuca) 17 17
Kis poszáta (Sylvia curruca) 13 13
Mezei poszáta (Sylvia communis) 8 8
Csilpcsalpfüzike (Phylloscpopus collybita) 7 7
Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus)  7 4
Tövisszúró gébics (Lanus collurio) 3 3
Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus) 2 2
Kerti poszáta (Sylvia borin)  1 1


Vörösbegy


Sárgafejű királykaBarátposzáta


Kormos légykapó


Kis poszáta


Mezei poszáta


Csilpcsalpfüzike


Fitíszfüzike


Tövisszúró gébics


Tüzesfejű királyka


Kerti poszáta


 
 

   Sumonyban 2001.07.17-08.05-ig 3 fajról gyűjtöttek adatokat Gyurácz József vezetésével:
 

Faj Összesen     Aktív      
Foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus)  47 40
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus scirpaceus)  27 23
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris)  2 2


Foltos nádiposzáta


Cserregő nádiposzáta


Énekes nádiposzáta


 
 

(Az ábráknál a referenciakör 25%-ot, kivéve a vörösbegy valamint a sárgafejű királyka, a barátposzáta és a foltos nádiposzáta bal oldali ábrája, ahol 10%-ot ad.)